SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Budowa przewagi konkurencyjnej metodą work – life balance

CELE SZKOLENIA

Przedstawienie idei work – life balance jako metody racjonalnego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji i budowania przewagi konkurencyjnej. Sporządzenie odpowiadającego potrzebom organizacji planu wdrożenia działań z zakresu work – life balance.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie rekomendowane dla osób mających wpływ na politykę personalną firmy i finanse, w szczególności dla właścicieli małych i średnich firm, kierowników liniowych, specjalistów HR, specjalistów ds. administracji, finansistów i księgowych. Szkolenie zawiera treści cenne dla każdej osoby aktywnej zawodowo zainteresowanej kształtowaniem swego środowiska pracy.

KORZYŚCI

Dzięki szkoleniu uczestnicy:
– poznają idee work – life balance
– zidentyfikują istotne dla nich obszary zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym
– zidentyfikują potencjał organizacji w zakresie wdrożenia rozwiązań z zakresu work – life balance
– stworzą odpowiadający potrzebom ich organizacji program wdrożenia rozwiązań z zakresu work – life balance

ZAKRES TEMATYCZNY

1. idea work – life balance
2. wpływ kryzysu na pracowników, firmy i społeczeństwo
3. wspólne cele i wartości firmy i jej pracowników
4. najczęściej stosowane w firmach rozwiązania work – life balance
5. korzyści z wprowadzenia rozwiązań work – life balance w liczbach
6. niestandardowe rozwiązania
7. bariery we wdrożeniu rozwiązań work – life balance
8. life – work balance dla każdego
9. plan wdrożenia w organizacji rozwiązań work – life balance