SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Budowanie wizerunku firmy.

CELE SZKOLENIA

Bok I
Celem edukacyjnym szkolenia jest:
– budowa strategii firmy na podstawie wyznaczonych celów
– umiejętność opracowania planu strategicznego
– umiejętność dostosowania strategii do zmieniającego się otoczenia
– budowanie pozytywnego wizerunku firmy i kreowanie marki

Blok II
Celem edukacyjnym szkolenia jest:
-nabycie podstawowych umiejętności z grafiki komputerowej, rozwój wiedzy,  
– umiejętność obsługi oprogramowania do obsługi
– poznanie zasad i technik obróbki zdjęć i grafiki,
– umiejętność wykorzystania wizerunku online

ADRESACI SZKOLENIA

Pracownicy wszystkich szczebli organizacji,  w szczególności działu IT i Marketingu

KORZYŚCI

 
Blok I
1.    Analiza wizji i celów firmy
2.    Określenie wartości, którymi kierować będzie się przedsiębiorstwo w tworzeniu wizji
3.    Określenie misji przedsiębiorstwa
4.    Stworzenie wizji firmy
5.    Umiejętność budowania treści reklamowych zamieszczanych na firmowej   stronie www z uwzględnieniem słów kluczowych, skutecznie dobranych na bazie Google
6.    Nabycie umiejętności korzystania z narzędzi internetowych służących do śledzenia i mierzenia potencjału marki
7.    Poznanie narzędzi ułatwiających opanowanie sytuacji kryzysowych, mogących niekorzystanie wpłynąć na wizerunek firmy, takich jak – crisis manual czy dark site.
8.    Umiejętne budowanie marki w social media.
9.    Świadome wykorzystanie wizerunku osobistego do budowania wizerunku firmy.

Blok II
1.    Nabycie umiejętności budowania marki w oparciu o logo i strategię wizualną
2.    Zapoznanie się z praktycznymi aspektami tworzenia logo firmy
3.    Umiejętność pracownia z programami graficznymi
4.    Nabycie umiejętności IT

ZAKRES TEMATYCZNY

Blok I
1.    Przywitanie uczestników
2.    Określenie Wartości
3.    Określenie misji
4.    Stworzenie wizji
5.    Budowanie tożsamości przedsiębiorstwa. Wizerunek a tożsamość
6.    Czym jest marka ? Kreowanie marki
7.    Polityka informacyjna firmy
8.    Wizerunek w sieci
9.    Komunikacja wewnętrzna elementem budowania wizerunku
10.    Wizerunek osobisty menedżerów i pracowników jako element składowy wizerunku firmy.

Blok II
1.    Przywitanie uczestników
2.    Wiadomości wstępne
3.    Rysowanie i edycja obiektów
4.    Definicja Logo
5.    Logo a marka
6.    Logo jako element strategii wizerunku przedsiębiorstwa
7.    Jak stworzyć logo ?
8.    Obróbka graficzna