SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Budowanie zespołu

CELE SZKOLENIA

• Doskonalenie umiejętności kierowania sobą i pracownikami;
• Usprawnienie organizacji pracy własnej i podległego zespołu;
• Doskonalenie umiejętności budowania efektywnego zespołu pracowników i rozwijania potencjału pracowniczego
w organizacji;
• Zapoznanie z metodami skutecznej komunikacji interpersonalnej niezbędnej w codziennej pracy menedżera
i jego pracowników;
• Doskonalenie umiejętności delegowania zadań
i ich egzekwowania;
• Rozwijanie umiejętności motywowania podległego zespołu i zapobiegania wypaleniu zawodowemu

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone dla osób zarządzających zespołem.

KORZYŚCI

• Umiejętności tworzenia i budowania mocnych zespołów
• Rozumienia jakości pracy zespołowej
• Wypracowania skutecznych zasad współpracy w zespole
• Doskonalenia umiejętności komunikacji interpersonalnej
• Poznają konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów

ZAKRES TEMATYCZNY

• Efektywna komunikacja podstawą dobrze funkcjonującego zespołu
• Proces budowania zespołu zadaniowego
• Kiedy zespół osiąga cele i realizuje zadania?
• Trudne sytuacje w zarządzaniu zespołem – konflikty