SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem czasu pracy i wymaganiami przepisów prawa w tym zakresie

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się zatrudnieniem oraz ustalaniem uprawnień wynikających ze stosunku pracy, rozpoczynających pracę na stanowiskach specjalistów ds. kadr a także osób, które chcą poszerzać wiedzę ogólną w obszarze prawa pracy.

KORZYŚCI

Uzyskanie umiejętności prawidłowego stosowania przepisów o czasie pracy. Szkolenie pozwoli na wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów w obszarze  czasu pracy, jako podstawy naliczania wynagrodzeń za pracę.

ZAKRES TEMATYCZNY

  • podstawowe definicje, normy i wymiar czasu pracy
  • pojecie okresów odpoczynku
  • systemy i rozkłady czasu pracy
  • czas pracy kierowców
  • czas pracy w służbie zdrowia
  • praca w czasie przekraczającym obowiązujące normy
  • dyżur – gotowość do wykonywania pracy
  • praca w niedziele i święta
  • ewidencja czasu pracy
  • harmonogramy (grafiki) czasu pracy