Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Czas pracy – ewidencja i grafiki czasu pracy

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy z zakresu czasu pracy, zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia grafików czasu pracy oraz analizy tych grafików.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie rekomendowane jest zwłaszcza dla osób odpowiedzialnych za przygotowywanie grafików oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy.

KORZYŚCI

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia grafików i prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz dokonywania przydatnych analiz. Ponad to uczestnicy uzupełnią i pogłębia posiadana już wiedzę o niezbędne elementy dotyczące czasu pracy.

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Zasady przygotowywania grafików czasu pracy.
 2. Analiza przykładowych grafików czasu pracy.
 3. Regulacje prawne w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy.
 4. Analiza przykładowych ewidencji czasu pracy.
 5. Okresy odpoczynku.
 6. Równoważenie skróconych okresów odpoczynku.
 7. Praca zmianowa w dni wolne od pracy.
 8. Czas pracy w okresie nie świadczenia pracy.
 9. Godziny nadliczbowe.
 10. Skutki finansowe przy niedopracowaniu pełnego wymiaru czasu pracy w miesiącu kalendarzowym.
 11. Następstwa prawne przy niedopracowaniu pełnego wymiaru czasu pracy w miesiącu kalendarzowym lub w okresie rozliczeniowym.
 12. Okres rozliczeniowy na przełomie roku kalendarzowego i skrócone okresy rozliczeniowe.
 13. Okres rozliczeniowy w ruchu ciągłym na przełomie miesięcy kalendarzowych.
 14. Wybrane problemy na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Terminy szkolenia

4