SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy w obszarze czasu pracy z uwagi na najnowsze zmiany prawne oraz doskonalenie umiejętności w zakresie m.in.: sporządzania poprawnych grafików czasu pracy, wyboru optymalnych rozwiązań prawnych pod kątem konkretnych potrzeb organizacji, wypełniania karty ewidencji czasu pracy, rozliczania nadgodzin pracy oraz pracy w dniach wolnych i innych nieobecności.

Duża część szkolenia poświęcona zostanie praktycznym aspektom stosowania interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Sądu Najwyższego, w tym zwłaszcza kwestiom związanym z rozbieżnościami interpretacyjnymi.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i działów personalnych.

KORZYŚCI

Po szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę: w zakresie prawidłowego rozliczania i planowania czasu pracy, tworzenia harmonogramów czasu pracy, rozróżniania godzin dobowych i średniotygodniowych i ich rozliczania. Uczestnik będzie potrafił w prawidłowy sposób planować i rozliczać czas pracy.

ZAKRES TEMATYCZNY