SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Czas pracy – teoria i praktyka

CELE SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z problematyką czasu pracy.

ADRESACI SZKOLENIA

Kierowane jest do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników organizujących pracę, pracowników działów kadr.

KORZYŚCI

Zdobycie praktycznych umiejętności:

  • poznanie uregulowań prawnych dotyczących czasu pracy
  • doskonalenie umiejętności prawidłowego zastosowania wspomnianych regulacji w praktyce
  • poszerzenie wiedzy o aktualne orzecznictwo sądowe, praktykę i interpretacje organów kontroli

Otrzymasz materiały szkoleniowe, a wykładowcy udzielą Ci wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadane przez Ciebie.

ZAKRES TEMATYCZNY

Czas pracy:
1)      podstawowe zagadnienia czasu pracy, w tym:
– pozostawanie w dyspozycji pracodawcy a czas pracy,
– okresy nieświadczenia pracy wliczane do czasu pracy,
– organizacja pracy w trakcie przestoju;
– szkolenia a czas pracy;
– podróże służbowe a czas pracy;
– rozliczanie czasu pracy tzw. „pracowników mobilnych”;
– system podstawowego czasu pracy;
– wady i zalety dłuższych okresów rozliczeniowych, w tym procedura wprowadzenia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego;
– wprowadzenie ruchomego czasu pracy w praktyce;
– równoważny czas pracy;
– zadaniowy czas pracy,

2)      planowanie czasu pracy.
– planowanie pracy na prawidłową liczbę godzin i dni w przyjętym okresie rozliczeniowym;
– prawidłowe obliczanie czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy;
– niezbędne pojęcia do planowani czasu pracy;
– elementy konieczne przy planowaniu czasu pracy;
 tworzenie harmonogramów czasu pracy, w tym okres na jaki powinny być wprowadzone i konieczność podania ich do wiadomości pracowników;
– kiedy pracodawca nie ma obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy?
– zmiana harmonogramów czasu pracy. Czy przepisy dopuszczają taką możliwość?

3)      Rozliczanie czasu pracy.
– praca w godzinach nadliczbowych, w tym kiedy można zlecić pracę w godzinach nadliczbowych;
– ograniczenia czasowe i podmiotowe w polecenia pracy w godzinach nadliczbowych;
– kiedy powstają nadgodziny w poszczególnych systemach czasu pracy;
– jak zabezpieczyć firmę przed nieuzasadnionymi nadgodzinami;
– dyżur pod telefonem (ustalenie dyżurów weekendowych dla kilku pracowników);
– zasady oddawania czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych;
– pieniężna forma rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych;
– nadgodziny niepełnoetatowca;
– zasady oddawania dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5 – dniowego tygodnia pracy;
– nadgodziny osób zarządzających i kierowników;
– dozwolenie pracy w niedzielę i święta;
– zasady rekompensowania pracy w niedzielę i święta;
– praca w nocy i rozliczanie pracy w nocy;
– odpracowanie zwolnienia od pracy bez prawa do nadgodzin;
– prowadzenie ewidencji czasu pracy;

4)      Odpowiedzialność pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy.
– Kto jest osobą wyłącznie odpowiedzialną za nieprzestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy?;
– przykładowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika w zakresie czasu pracy;
– kary za naruszanie przepisów o czasie pracy.