Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Czas pracy – teoria i praktyka

CELE SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z problematyką czasu pracy.

ADRESACI SZKOLENIA

Kierowane jest do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników organizujących pracę, pracowników działów kadr.

KORZYŚCI

Zdobycie praktycznych umiejętności:

  • poznanie uregulowań prawnych dotyczących czasu pracy
  • doskonalenie umiejętności prawidłowego zastosowania wspomnianych regulacji w praktyce
  • poszerzenie wiedzy o aktualne orzecznictwo sądowe, praktykę i interpretacje organów kontroli

Otrzymasz materiały szkoleniowe, a wykładowcy udzielą Ci wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadane przez Ciebie.

ZAKRES TEMATYCZNY

Czas pracy:
1)      podstawowe zagadnienia czasu pracy, w tym:
– pozostawanie w dyspozycji pracodawcy a czas pracy,
– okresy nieświadczenia pracy wliczane do czasu pracy,
– organizacja pracy w trakcie przestoju;
– szkolenia a czas pracy;
– podróże służbowe a czas pracy;
– rozliczanie czasu pracy tzw. „pracowników mobilnych”;
– system podstawowego czasu pracy;
– wady i zalety dłuższych okresów rozliczeniowych, w tym procedura wprowadzenia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego;
– wprowadzenie ruchomego czasu pracy w praktyce;
– równoważny czas pracy;
– zadaniowy czas pracy,

2)      planowanie czasu pracy.
– planowanie pracy na prawidłową liczbę godzin i dni w przyjętym okresie rozliczeniowym;
– prawidłowe obliczanie czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy;
– niezbędne pojęcia do planowani czasu pracy;
– elementy konieczne przy planowaniu czasu pracy;
 tworzenie harmonogramów czasu pracy, w tym okres na jaki powinny być wprowadzone i konieczność podania ich do wiadomości pracowników;
– kiedy pracodawca nie ma obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy?
– zmiana harmonogramów czasu pracy. Czy przepisy dopuszczają taką możliwość?

3)      Rozliczanie czasu pracy.
– praca w godzinach nadliczbowych, w tym kiedy można zlecić pracę w godzinach nadliczbowych;
– ograniczenia czasowe i podmiotowe w polecenia pracy w godzinach nadliczbowych;
– kiedy powstają nadgodziny w poszczególnych systemach czasu pracy;
– jak zabezpieczyć firmę przed nieuzasadnionymi nadgodzinami;
– dyżur pod telefonem (ustalenie dyżurów weekendowych dla kilku pracowników);
– zasady oddawania czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych;
– pieniężna forma rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych;
– nadgodziny niepełnoetatowca;
– zasady oddawania dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5 – dniowego tygodnia pracy;
– nadgodziny osób zarządzających i kierowników;
– dozwolenie pracy w niedzielę i święta;
– zasady rekompensowania pracy w niedzielę i święta;
– praca w nocy i rozliczanie pracy w nocy;
– odpracowanie zwolnienia od pracy bez prawa do nadgodzin;
– prowadzenie ewidencji czasu pracy;

4)      Odpowiedzialność pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy.
– Kto jest osobą wyłącznie odpowiedzialną za nieprzestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy?;
– przykładowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika w zakresie czasu pracy;
– kary za naruszanie przepisów o czasie pracy.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline