SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Dozór i eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV

CELE SZKOLENIA

Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji, dozoru i pomiarów elektrycznych.

ADRESACI SZKOLENIA

Osoba ubiegająca się o uprawnienia powinna spełniać następujące wymagania:
–  ukończone 18 lat

KORZYŚCI

Uczestnik szkolenia, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89 poz.828; Dz.U. Nr 192 poz. 1184).

UWAGA: Cena szkolenia nie obejmuję opłaty egzaminacyjnej, która stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku (zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji).

W 2018r. opłata za każdy egzamin wynosi: 210 zł.

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Podstawy elektrotechniki
 2. Budowa i eksploatacja urządzeń elektrycznych
 3. Klasy urządzeń i stopień ochrony IP
 4. Źródła światła
 5. Instalacje elektryczne w budynkach
 6. Uziemnienia
 7. Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji elektr.
 8. Ochrona przeciwporażeniowa
 9. Pomiary elektryczne
 10. Budowa urządzeń pomiarowych
 11. Czynności i zakres pomiarów
 12. Przepisy ochrony przeciwpożarowej
 13. Przepisy o gospodarce elektroenergetycznej
 14. Gospodarka elektroenergetyczna
 15. BHP, zasady organizacji i wykonanie prac przy urządzeniach elektrycznych
 16. Porażenia prądem elektrycznym
 17. Ratowanie porażonych prądem i udzielanie I pomocy   

Zapisz się na nasz newsletter!