Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

HR Compliance i zarządzanie ryzykiem personalnym

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników z możliwościami identyfikacji i minimalizowania wystąpienia różnego typu ryzyk spowodowanych zachowaniem pracowników poprzez zastosowanie odpowiednich sposobów ich analizy oraz wdrożenie procedur wewnętrznych.

ADRESACI SZKOLENIA

 • Dyrektorzy personalni  i specjaliści
 • Kadra kierownicza i członkowie zarządu
 • Specjaliści ds. Compliance

KORZYŚCI

 • Poznanie celów i korzyści systemu HR Compliance
 • Zapoznanie z możliwymi ryzykami personalnymi oraz sposobami ich minimalizowania
 • Omówienie możliwości zarządzania najważniejszymi obszarami ryzyka personalnego poprzez odpowiednie procedury wewnętrzne
 • Zapoznanie ze sposobem postępowania w przypadku naruszenia przepisów prawa i procedur przez pracownika

ZAKRES TEMATYCZNY

 Moduł 
Wprowadzenie – co każdy pracodawca powinien wiedzieć o HR Compliance

 • Cele systemu Compliance
 • Zgodność z prawem i dobre praktyki
 • Zarządzanie ryzykiem personalnym – jak zidentyfikować potencjalne obszary ryzyka w danej firmie i minimalizować możliwość ich wystąpienia
 • HR Compliance a Employer Branding

Moduł II   
Procedury wewnętrzne i ich praktyczne zastosowanie

 • Procedury wewnętrzne i ich praktyczne zastosowanie
 • Misja i wartości firmy
 • Jak sprawić, aby nie były pustymi hasłami?
 • Czy pracownicy muszą w pełni podzielać wartości firmy?
 • Regulaminy Pracy i Wynagradzania
 • Zakres obowiązkowych regulacji
 • Jakie dodatkowe zagadnienia warto uregulować, jeśli nie planujemy wdrożenia innych procedur wewnętrznych?
 • Kiedy warto wdrożyć odrębne procedury i co w nich uregulować, m.in.:
  • Kodeks etyki
  • Regulamin pracy zdalnej – na co warto zwrócić szczególną uwagę?
  • Procedury monitoringu i ochrony danych osobowych (RODO)
  • Polityka przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi – kiedy wdrożyć, jak dostosować zakres regulacji do specyfiki firmy, praktyczne rozwiązania ułatwiające zgłaszanie i wyjaśnianie przypadków niewłaściwych zachowań
  • Polityka mediów społecznościowych (Social Media Policy) – kiedy wdrożyć, na jakie kwestie zwrócić szczególną uwagę?
  • Standardy ubioru i wizerunku (Dress Code) – czy są potrzebne w każdej firmie, co warto uregulować?
  • Standardy obsługi klienta/ dbałość o wizerunek pracodawcy – znaczenie i obszary zastosowania
 • Korzyści z wdrożenia efektywnych procedur wewnętrznych
 • Efektywna komunikacja procedur oraz zapewnienie ich znajomości i przestrzegania przez pracowników

Moduł III
Naruszenie przepisów i procedur przez pracownika

 • Postępowanie pracodawcy w przypadku naruszenia przepisów prawa pracy i/lub wewnętrznych procedur przez pracownika
 • Ocena negatywnych skutków działania pracownika
 • Odpowiedzialność pracownika za naruszenie dobra firmy i jej wizerunku
 • Zakres możliwych konsekwencji dla pracownika