Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kurs metodyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń

CELE SZKOLENIA

Celem kursu jest nabycie umiejętności i uzupełnienie wiedzy z zakresu metodyki szkolenia osób dorosłych i organizacji szkoleń

ADRESACI SZKOLENIA

Kurs adresowany jest do osób, które prowadzą zajęcia szkoleniowe w zakładach pracy w systemie oświaty dla dorosłych w tym także do trenerów, instruktorów, inspektorów bhp, którzy prowadzą szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

KORZYŚCI

Aktywne uczestnictwo przyczyni się do opanowania przez słuchaczy:

  • umiejętności stosowania w praktyce właściwych (stosownie do celu nauczania) zasad i metod nauczania wraz z zastosowaniem środków dydaktycznych,
  • podstawowej wiedzy w dziedzinie dydaktyki kształcenia osób dorosłych,
  • umiejętności samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia szkolenia.

Uczestnictwo w kursie przyczyni się do wyrobienia potrzeby systematycznego pogłębienia wiedzy pedagogicznej, poszukiwania – drogą samokształcenia – wciąż lepszych pod względem pedagogicznym i skuteczniejszych pod względem praktycznym metod nauczania.

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Wiadomości z zakresu dydaktyki w odniesieniu do osób dorosłych
2. Psychologia uczenia się i nauczania
3. Przygotowanie się wykładowcy, instruktora do prowadzenia zajęć
4. Zasady przekazywania wiedzy w systemie oświaty dla dorosłych
5. Metody prowadzenia zajęć
6. Środki dydaktyczne
7. Zasady sprawdzania wiedzy
8. Dokumentowanie prowadzonych zajęć