SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kurs spawania blach i rur metodą TIG i MAG

CELE SZKOLENIA

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do pracy spawacza w metodzie TIG i MAG.

ADRESACI SZKOLENIA

Uczestnikiem kursu może być osoba:
• która ukończyła 18 lat,
• posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,
• nie ma przeszkód lekarskich (dopuszczenie przez lekarza uprawnionego).

KORZYŚCI

Dzięki uczestnictwu w kursie:
• wzrośnie poziom praktycznych umiejętności osób pragnących nabyć kwalifikacje,
• zmniejszy się poczucie zagrożenia bezrobociem poprzez zwiększenie poziomu kompetencji uczestników,
• uczestnicy nabiorą większej pewności siebie i kreatywności w adaptacji do zmieniającego się otoczenia,
a zwłaszcza dynamicznego rynku pracy.

ZAKRES TEMATYCZNY

Program kursu obejmuje 240 godzin (w tym 200 godzin to praktyczna nauka spawania).
Kurs zakończony jest egzaminem, po którym uczestnik otrzymuje uprawnia do wykonywania prac spawalniczych na podstawie „książeczki spawacza” oraz certyfikatu uznawanych na terenie kraju oraz w krajach Unii Europejskiej.

Program szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak:
– wybrane zagadnienia z elektrotechniki,
– rysunek techniczny z materiałoznawstwem,
– urządzenia do spawania,
– technologia spawania,
– uprawnienia spawalnicze zgodnie z normą EN 287-1,
– bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych,
– zajęcia praktyczne w danej metodzie spawalniczej.