SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kurs uprawniający do eksploatacji i dozoru urządzeń gazowych – grupa 3

CELE SZKOLENIA

Przygotowanie do egzaminu, którego zdanie uprawnia do pracy przy eksploatacji urządzeń instalacji i sieci gazowych.

ADRESACI SZKOLENIA

Osoba ubiegająca się o uprawnienia do obsługi podestów powinna spełniać następujące wymagania:
–  ukończone 18 lat,
– stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy obsługującego urządzenia elektryczne potwierdzony przez lekarza medycyny pracy

KORZYŚCI

Uczestnik kursu, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828; Dz. U. Nr 192 poz. 1184).

UWAGA: Cena szkolenia nie obejmuje opłaty egzaminacyjnej, która stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku (zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji).

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Przepisy dotyczące gospodarki energetycznej
2. BHP. Zasady organizacji i wykonanie prac przy urządzeniach gazowych
3. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
4. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
5. Zasady i warunki wykonywania prac montażowych
6. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych
7. Różnice na stanowiskach eksploatacji i dozoru

 

Zapisz się na nasz newsletter!