SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kurs uprawniający do ekspoatacji i dozoru: urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przesyłających, zużywających ciepło – G2

CELE SZKOLENIA

Przygotowanie do egzaminu, którego zdanie uprawnia do pracy przy eksploatacji urządzeń instalacji i sieci energetycznych, wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

ADRESACI SZKOLENIA

Uczestnikiem kursu może być osoba, która zamierza wykonywać zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

KORZYŚCI

Uczestnik kursu, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828; Dz. U. Nr 192 poz. 1184).

UWAGA: Cena szkolenia nie obejmuję opłaty egzaminacyjnej, która stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku (zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji).

W 2018r. opłata za każdy egzamin wynosi: 210 zł.

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Przepisy dotyczące gospodarki energetycznej
2. BHP. Zasady organizacji i wykonanie prac przy urządzeniach ciepłowniczych
3. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
4. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
5. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
6. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
7. Zasady i warunki wykonywania prac montażowych
8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych
9. Różnice na stanowiskach eksploatacji i dozoru

Zapisz się na nasz newsletter!