Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Mobbing i dyskryminacja-przeciwdziałanie, reagowanie,wyjaśnianie

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej i usystematyzowanej wiedzy nt.  odpowiedzialności pracodawcy za niewłaściwe zachowania w środowisku pracy oraz zasad tworzenia skutecznej polityki przeciwdziałania im, dostosowanej do możliwości i potrzeb danej firmy.

ADRESACI SZKOLENIA

•Kadra kierownicza i członkowie zarządu
•Dyrektorzy personalni i specjaliści HR
•Specjaliści ds. Compliance

KORZYŚCI

•Zapoznanie z obowiązkami pracodawcy i kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy
•Nabycie praktycznej i usystematyzowanej wiedzy nt. różnych form niepożądanych zachowań w środowisku pracy, przeciwdziałania im, reagowania i wyjaśniania
•Poznanie skutecznych metod minimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowych relacji w miejscu pracy oraz odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy

ZAKRES TEMATYCZNY

 Moduł I
Niedozwolone praktyki oraz obszary ryzyka
•Dyskryminacja
•Molestowanie (nękanie)
•Molestowanie seksualne – dyskryminacja ze względu na płeć
•Mobbing
-Specyfika środowiska pracy, kultura organizacyjna, konflikty, cechy potencjalnego mobbera i ofiary
-Co jest a co nie jest mobbingiem – przykłady i orzecznictwo sądowe

Moduł II
Obowiązki pracodawcy
•Obowiązki związane z zapobieganiem wystąpienia mobbingu oraz jego skutkami
•Obowiązki pracodawcy wobec ofiary mobbingu
•Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy – wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia dla ofiary mobbingu
•Odpowiedzialność prawna sprawców mobbingu – kadry kierowniczej lub współpracowników
•Minimalizowanie ryzyka odpowiedzialności pracodawcy za dyskryminację i mobbing po zmianach Kodeksu Pracy w 2019 r.

Moduł III
Skuteczne przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji
•Podstawy prawne i orzecznictwo Sądu Najwyższego
•Elementy polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w firmie m.in.
-Pisemna procedura wewnętrzna – cel i zakres
-Szkolenia pracowników i kadry kierowniczej
-Komisja antymobbingowa – skład i rola
-Pełnomocnicy i rzecznicy zaufania
-Diagnoza i okresowe audyty
-System anonimowych zgłoszeń
•Sposób zgłaszania przypadków niewłaściwych relacji oraz składania skarg
•Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub mediacji w przypadku zgłoszenia nierównego traktowania lub mobbingu

Terminy szkolenia

1

Proszę czekać, trwa ładowanie szkoleń