Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

MS Excel – poziom zaawansowany

CELE SZKOLENIA

Zapoznanie z zaawansowanymi funkcjami formatowania, ochrony i drukowania arkusza. Wykorzystanie narzędzia MS Excel w innych aplikacjach pakietu Office.

ADRESACI SZKOLENIA

Kurs jest przeznaczony dla użytkowników programu Microsoft Office Excel chcących przyspieszyć pracę z aplikacją i poznać zastosowanie zaawansowanych funkcji i formuł, narzędzi bazodanowych i sposobów wymiany danych

KORZYŚCI

Umiejętność przeprowadzania złożonych obliczeń na podstawie danych w arkuszu z wykorzystaniem szeregu dostępnych funkcji. Nabycie umiejętności potrzebnych w formatowaniu danych i arkusza w sposób dostosowany do indywidualnych zapotrzebowań.

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Podstawowe informacje o skoroszycie i arkuszach, skróty klawiszowe, drukowanie, zakresy komórek, rodzaje danych i ich właściwości, formatowanie komórek oraz zakresów, serie danych, zabezpieczenie danych w Excelu na różnych poziomach.

2. Adresowanie, tworzenie formuł, odwołania względne, bezwzględne i mieszane, funkcje – budowa i argumenty. Nazewnictwo komórek, zakresów.


3. Obliczenia w MS Excel, wybrane funkcje operujące na datach i czasie, przetwarzanie dat i godzin, funkcje tekstowe, przegląd wybranych funkcji matematycznych i statystycznych.


4. Zaawansowane formatowanie

a. Zaawansowane opcje formatowania warunkowego, w tym używające formuł
b. Formatowanie niestandardowe

5. Funkcja IF (jeżeli), wykorzystanie funkcji logicznych, operatory relacji, funkcje wyszukiwania i adresu na przykładzie funkci VLOOKUP (wyszukaj.pionowo) oraz HLOOKUP (wyszukaj.poziomo).


6. Tabele i wykresy przestawne

a. Tworzenie własnych układów tabel przestawnych
b. Sortowanie i filtrowanie danych
c. Różne sposoby przedstawiania danych (np. procentowo, rok do roku, running total)
d. Niestandardowe wyliczenia – pola obliczeniowe
e. Dynamiczne wykresy przestawne – magia fragmentatorów

7. Projektowanie wieloarkuszowe, analiza warunkowa, reguły sprawdzania poprawności danych, odwołania między arkuszami, odwołania 3-W, etykiety zakresów.


8. Niestandardowe wykresy

a. Dobór odpowiedniego typu wykresów do prezentowanych danych
b. Przykłady wykresów dynamicznych, w tym wykorzystujących formanty formularza
c. Wykresu przebiegu w czasie (sparklines)

9. Opracowywanie danych – sumy częściowe(pośrednie), grupowanie danych, tabele przestawne. 


10. Import danych z innych programów, rozdzielanie danych na kolumny (tekst jako kolumny), menadżer nazw, operacje na obszarach  .


11. Formanty formularza: listy rozwijane, suwaki, pokrętła i inne


12. Organizacja pliku i arkuszy – Ochrona pliku, skoroszytu i arkusza


13. Wstęp do makr. 

Terminy szkolenia

1

Proszę czekać, trwa ładowanie szkoleń