SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Organizacja prac w energetyce oraz bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych

CELE SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującym stanem prawnym w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji i dozoru sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych.

ADRESACI SZKOLENIA

1.      Dyrektorzy techniczni
2.      Głowni energetycy
3.      Inżynierowie elektrycy, nadzór elektroenergetyczny
4.      Specjaliści ds. bhp i ppoż
5.      Kadra kierownicza służby utrzymania ruchu
6.      Projektanci i konstruktorzy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
7.      Instalatorzy i wdrożeniowcy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
8.      Kierownicy budów, inżynierowie budowy, pracownicy nadzoru inwestorskiego

KORZYŚCI

Zdobycie aktualnej wiedzy dotyczącej wymagań stawianych w eksploatacji i dozorze dla maszyn i urządzeń elektrycznych.

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych.
2. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych.
3. Organizacja prac szczególnie niebezpiecznych w trakcie procesów inwestycyjnych w energetyce.
4. Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Zasady eksploatacji urządzeń technicznych zasilanych energią elektryczną według Polskiej Normy PN-EN 60204-1 „Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn”.
5. Specjalne instalacje elektryczne (zakładane na placach budów na czas inwestycji), budowa i eksploatacja urządzeń elektrycznych na placach budów według PN-HD 60364-7-704:2010
6. Odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych: prowadzącego eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora

Zapisz się na nasz newsletter!