SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

KATALOG SZKOLEŃ

Zapewnienie bezpieczeństwa w małych firmach budowalnych

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne w praktyce

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne w kontekście realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne od podstaw dla wykonawców i zamawiających

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne dla Wykonawców. Zasady przygotowania konkurencyjnej oferty przetargowej

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne dla Wykonawców. Zasady przygotowania konkurencyjnej oferty i aktywnego uczestnictwa w postępowaniu przetargowym po nowelizacji ustawy.

Zobacz więcej

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kontekście zmian podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku

Zobacz więcej

Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom. Zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń.

Zobacz więcej

Zakładowe źródła prawa pracy w obszarze wynagrodzeń – wzajemne relacje i ich zgodność z prawem pracy

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne dla początkujących

Zobacz więcej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zobacz więcej

Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom. Psychologia transportu oraz kultura bezpieczeństwa w sektorze transportu drogowego

Zobacz więcej

Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom oraz narażenie na dolegliwości mięśniowo-szkieletowe u personelu medycznego

Zobacz więcej

Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom.

Zobacz więcej

Zagadnienia i problemy z zakresu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie

Zobacz więcej

Zaawansowane użytkowanie baz danych

Zobacz więcej

Wynagrodzenie – aspekty prawne

Zobacz więcej

Zaawansowane przetwarzanie tekstów

Zobacz więcej

Zaawansowane arkusze kalkulacyjne

Zobacz więcej

Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna

Zobacz więcej

Wystąpienia publiczne i prezentacje bez stresu

Zobacz więcej

Wydawanie i egzekwowanie poleceń służbowych

Zobacz więcej

Wynagrodzenia dla wymagających. Wyjaśnienie niestandardowych, trudnych przypadków

Zobacz więcej

Wymiar podatku od nieruchomości w świetle przepisów Prawa Budowlanego

Zobacz więcej

Wymagania REACH – zarządzanie substancjami w ochronie środowiska

Zobacz więcej

Wygrywanie przetargów i zamówień publicznych

Zobacz więcej

Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych – szkolenie 4 dniowe przygotowujące do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje

Zobacz więcej

Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych – szkolenie 2 dniowe przygotowujące do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje

Zobacz więcej

Wprowadzenie do audytu: Jak przygotować się do RODO?

Zobacz więcej