SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

KATALOG SZKOLEŃ

Zamówienia publiczne dla początkujących

Zobacz więcej

Zakładanie i prowadzenie biznesowej strony internetowej oraz promocja i pozycjonowanie w mediach społecznościowych w praktyce

Zobacz więcej

Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom. Psychologia transportu oraz kultura bezpieczeństwa w sektorze transportu drogowego

Zobacz więcej

Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom. Zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń.

Zobacz więcej

Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom oraz narażenie na dolegliwości mięśniowo-szkieletowe u personelu medycznego

Zobacz więcej

Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom.

Zobacz więcej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zobacz więcej

Zagadnienia i problemy z zakresu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie

Zobacz więcej

Wynagrodzenia dla wymagających. Wyjaśnienie niestandardowych, trudnych przypadków

Zobacz więcej

Wymagania REACH – zarządzanie substancjami w ochronie środowiska

Zobacz więcej

Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych – szkolenie 2 dniowe przygotowujące do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje

Zobacz więcej

Wprowadzenie do audytu: Jak przygotować się do RODO?

Zobacz więcej

Warsztaty z ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Zobacz więcej

Wydawanie i egzekwowanie poleceń służbowych

Zobacz więcej

Warsztaty z problematyki dotyczącej oceny ryzyka zawodowego z uwypukleniem problematyki oceny ryzyka zawodowego dla substancji chemicznych stosowanych przez pracowników w środowisku pracy.

Zobacz więcej

Własna działalność gospodarcza – co należy wiedzieć

Zobacz więcej

Windykacja telefoniczna i bezpośrednia nie tracąc dobrych kontaktów z kontrahentami

Zobacz więcej

Weryfikacja wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego w ramach EFS

Zobacz więcej

Warsztaty: jak prowadzić postępowanie powypadkowe – definicja, postępowanie, dokumentacja.

Zobacz więcej

Warsztaty z czasu pracy – zastosowanie regulacji kodeksowych, analiza przypadków i rozwiązywanie problemów praktycznych.

Zobacz więcej

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Zobacz więcej

Warsztaty prawidłowej emisji, estetyki i higieny głosu.

Zobacz więcej

Użytkowanie baz danych

Zobacz więcej

Ustanie stosunku pracy i zmiany warunków umowy

Zobacz więcej

Urlopy pracownicze i nieobecności

Zobacz więcej

Urlopy

Zobacz więcej

Umowy cywilnoprawne w kontekście płatnika – ZUS, PIT, konstrukcja

Zobacz więcej

Umowy cywilnoprawne – należności i ubezpieczenia

Zobacz więcej

Umowy cywilnoprawne

Zobacz więcej

Ubezpieczenia w okresie zatrudnienia

Zobacz więcej