SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

KATALOG SZKOLEŃ

Zakładowe źródła prawa pracy w obszarze wynagrodzeń – wzajemne relacje i ich zgodność z prawem pracy

Zobacz więcej

Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom.

Zobacz więcej

Zarządzanie przez cele i KPI

Zobacz więcej

Zarządzanie projektem

Zobacz więcej

Zarządzanie ochroną środowiska dla branży budowlanej w praktyce

Zobacz więcej

Zarządzanie jakością w placówkach medycznych wg normy ISO 9001:2008

Zobacz więcej

Zarządzać lepiej (inaczej) niż dotąd

Zobacz więcej

Zapewnienie bezpieczeństwa w małych firmach budowalnych

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne w praktyce

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne w kontekście realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne od podstaw dla wykonawców i zamawiających

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne dla Wykonawców. Zasady przygotowania konkurencyjnej oferty przetargowej

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne dla Wykonawców. Zasady przygotowania konkurencyjnej oferty i aktywnego uczestnictwa w postępowaniu przetargowym po nowelizacji ustawy.

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne dla początkujących

Zobacz więcej

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015r w ujęciu bilansowym i podatkowym.

Zobacz więcej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zobacz więcej

Wydawanie i egzekwowanie poleceń służbowych

Zobacz więcej

Zagadnienia i problemy z zakresu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie

Zobacz więcej

Zaawansowane użytkowanie baz danych

Zobacz więcej

Zaawansowane przetwarzanie tekstów

Zobacz więcej

Zaawansowane arkusze kalkulacyjne

Zobacz więcej

Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna

Zobacz więcej

Wystąpienia publiczne i prezentacje bez stresu

Zobacz więcej

Wynagrodzenia dla wymagających. Wyjaśnienie niestandardowych, trudnych przypadków

Zobacz więcej

Wymiar podatku od nieruchomości w świetle przepisów Prawa Budowlanego

Zobacz więcej

Wymagania REACH – zarządzanie substancjami w ochronie środowiska

Zobacz więcej

Wygrywanie przetargów i zamówień publicznych

Zobacz więcej

Wybrane Zagadnienia Dotyczące Kontroli Drogowej i Kontroli w Firmie Prowadzącej Transport Drogowy

Zobacz więcej

Współpraca online

Zobacz więcej

Własna działalność gospodarcza – co należy wiedzieć

Zobacz więcej