SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Pomiary elektryczne ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych

CELE SZKOLENIA

Zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń elektrycznych

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie rekomendowane jest zwłaszcza dla osób chcących zmienić zawód, lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

KORZYŚCI

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak:

  • Dobierać urządzenia kontrolne i odpowiednio się nimi posługiwać,
  • Rozpoznawać oznakowanie i stosowane parametry przewodów w sieci, instalacjach, urządzeniach elektrycznych,
  • Dobierać mierniki i sprzęt stosownie do rodzaju wykonywanych prac pomiarowych,
  • Znać przepisy dotyczące wykonywania obowiązkowych pomiarów kontrolnych,
  • Prawidłowo określać wynik pomiaru przewidując możliwe błędy odczytu.

ZAKRES TEMATYCZNY

  • Przepisy regulujące okresowe wykonywanie pomiarów ochronnych
  • Właściwy dobór przyrządów pomiarowych i kontrolnych
  • Spełnianie wymogów zawartych w normach i przepisach Urząd regulacji Energetyki

Zapisz się na nasz newsletter!