Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Ustanie stosunku pracy i zmiany warunków umowy

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie z problematyką różnych form ustania stosunku pracy oraz zmian warunków umowy w toku zatrudnienia. Słuchacze zapoznają się z wymaganiami prawnymi dotyczącymi dokumentowania tych zdarzeń, uprawnieniami pracowników i szczególną ochroną niektórych grup pracowniczych.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się prowadzeniem spraw pracowniczych oraz ustalaniem uprawnień wynikających ze stosunku pracy, rozpoczynających pracę na stanowiskach specjalistów ds. kadr a także osób, które chcą poszerzać wiedzę ogólną w obszarze prawa pracy.

KORZYŚCI

Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania umów o pracę oraz zmian dokonywanych w warunkach umowy o pracę w toku zatrudnienia. Szkolenie pozwoli na prawidłowe stosowanie przepisów dotyczących ustania stosunku pracy m.in. w sytuacjach zwolnień „grupowych” oraz w każdym przypadku rozwiązywania lub wygaśnięcia umów.

ZAKRES TEMATYCZNY

  • tryb i formy rozwiązania stosunku pracy
  • zmiany warunków pracy i płacy
  • wygaśnięcie stosunku pracy
  • rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
  • ochrona stosunku pracy
  • świadectwa pracy – wymagania
  • archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej