Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

WEBINAR: Formy świadczenia pracy

CELE SZKOLENIA

Nabycie wiedzy w zakresie podstawowych form świadczenia pracy w ujęciu kodeksowym, w tym w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy a także poznanie zasad świadczenia pracy w oparciu o  umowy cywilno-prawne.

ADRESACI SZKOLENIA

Uczestnikami szkolenia są wszystkie osoby zainteresowane tematem zajęć ze szczególnym uwzględnieniem pracowników działów kadr i płac oraz pracodawców.

KORZYŚCI

Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie ujętych w Kodeksie pracy form zatrudniania pracowników a także w oparciu o wykorzystanie umów cywilno-prawnych.  

ZAKRES TEMATYCZNY

1.      Kodeksowe formy świadczenia pracy

Ø  Umowa na okres próbny

Ø  Umowa na czas określony

Ø  Umowa na czas nieokreślony

Ø  Umowa na zastępstwo

2.      Zasady nawiązania i ustania stosunku pracy

Ø  Elementy konieczne i fakultatywne umowy o pracę

Ø  Rodzaje umów o racę – wady i korzyści

Ø  Zmiana treści umowy o pracę

Ø  Wypowiedzenie umowy o pracę

Ø  Powierzenie pracownikowi innych obowiązków bez zmiany warunków pracy i płacy

Ø  Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Ø  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Ø  Zasady rozwiązywania umów o pracę z przyczyn niedotyczących

Ø  Ochrona trwałości stosunku pracy

Ø  Świadectwa pracy po zmianach

3.      Świadczenie pracy w ramach umów cywilno-prawnych

Ø  Umowa zlecenie

Ø  Umowa o dzieło

Ø  Kodeksowe formy świadczenia pracy vs. umowy cywilnoprawne