Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

CELE SZKOLENIA

Zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a przede wszystkim prawidłowego wydatkowania jego środków. Uczestnicy zostaną również szczegółowo zapoznani z zasadami wypłaty świadczenia urlopowego.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie rekomendowane jest dla pracodawców prywatnych jak również pracodawców z tzn. sfery budżetowej, pracowników działów kadr i płac, pracowników biur rachunkowych.

KORZYŚCI

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć w szczególności jak:

  • Zgodnie z przepisami utworzyć w firmie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  • Prawidłowo wydatkować zgromadzone środki,
  • Przygotować Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz uzgodnić jego treść z działającymi u Pracodawcy związkami zawodowymi lub przedstawicielem pracowników,
  • Prawidłowo i skutecznie zlikwidować ZFŚS lub zmienić wysokość odpisu podstawowego,
  • Zgodnie z przepisami i kiedy wypłacać świadczenie urlopowe.

ZAKRES TEMATYCZNY

1.Ostatnie nowelizacje ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ich konsekwencje dla pracodawcy.
2. Prawa i obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów ustawy.
3. Świadczenie urlopowe – zasady jego wypłaty.
4. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
– naliczanie corocznego odpisu podstawowego
– odpisy dodatkowe
– źródła zwiększania funduszu
– obliczanie przeciętnej liczby zatrudnionych.
5. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tj. jak utworzyć go prawidłowo.
6. Zasady likwidacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
7. Osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu.
8. Dysponenci funduszu.
9. Wykorzystanie i przeznaczenie środków zfśs.
10. Prawidłowe zasady przyznawania świadczeń z funduszu.
11. Odpowiedzialność pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.
12. Świadczenia z funduszu a podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społeczne.