SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zarządzać lepiej (inaczej) niż dotąd

CELE SZKOLENIA

Zdobycie nowych umiejętności potrzebnych w zarządzaniu personelem

ADRESACI SZKOLENIA

Osoby kierujące pracownikami

KORZYŚCI

– poznanie nowych źródeł wiedzy menadżera
– budowanie autorytetu szefa
– nauka asertywności
– jak dobrać styl kierowania do zachowań pracowników

ZAKRES TEMATYCZNY

– Jak umiejętnie pogodzić plany firmy i wymagania zwierzchników z oczekiwaniami i oporem pracowników
– Co charakteryzuje style menedżerskie (style kierowania pracą podwładnych)
– Jak efektywnie przekazywać obowiązków i uprawnień, aby rozwijać pracowników i budzić w nich poczucie odpowiedzialności za wynik
– W jaki sposób poznawać talenty i predyspozycje pracowników i wykorzystać je w procesie powierzenia odpowiedzialnych zadań
– Co warunkuje budowanie wzajemnego zaufania i tworzenia warunków do współpracy pracownika i menedżera
– Jak opanować techniki rozliczenia zadań i oceny pracy podwładnych
– Jak wykorzystać rezultaty oceny do motywowania podwładnych