SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zarządzanie emocjami i stresem w pracy

CELE SZKOLENIA

Przedstawienie uczestnikom narzędzi do efektywnego radzenia sobie emocjami oraz ze stresem.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie rekomendowane jest dla wszystkich osób chcących nabyć umiejętności efektywnego radzenia sobie z emocjami oraz ze stresem.

KORZYŚCI

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak odpowiedzieć sobie na pytania:
Czym tak naprawdę są emocje, po co są nam potrzebne, co nam mówią?
Jakie są zależności między emocjami a asertywnością?
Jak najlepiej wykorzystać swój potencjał do radzenia sobie ze stresem?

Dodatkowo:
Zdobędą umiejętności panowania nad własnymi stanami emocjonalnymi. 
Poznają nowoczesne metody pracy ze stresem
Pogłębią wiedzę na temat emocji i stresu.

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Emocje czy rozum, czym kierować się w rozwiązywaniu codziennych problemów – cele, zadania czy intuicja?
 – Jak wykorzystać wiedzę, co to są emocje i jak powstają.
 – Rola i znaczenie emocji w codziennym życiu, kluczowych momentach i podejmowaniu decyzji.

2. W kontakcie ze sobą – jak pracować nad samoświadomością?
 – Czym jest samoświadomość emocjonalna i jak ją budować.
 – Mechanizmy i metody radzenia sobie z emocjami z wykorzystaniem samoświadomości.
 – Demaskujemy siły wroga – co to są złe, destrukcyjne emocje.
 – Kontrola ekspresji emocji jest w Twoim zasięgu – odpowiedź na pytanie JAK   

3. Stres w pracy zawodowej i życiu prywatnym
 – Twoja definicja stresu
 – Czym jest stres? – teoria i badania
 – Twój poziom stresu
 – Stresory, czyli czynniki powodujące stres.
 – Pozytywne i negatywne następstwa stresu.
 – Lekki przepis na ciężki stres, czyli jak tego nie robić.
 – Jaki jest Twój profil emocjonalny i jak nim praktycznie zarządzać.   

4. Techniki pracy ze stresem
 – Różne perspektywy postrzegania stresu i wyjście z niego.
 – Praca z każdą z perspektyw postrzegania – praca indywidualna.