SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zarządzanie ochroną środowiska dla branży budowlanej w praktyce

CELE SZKOLENIA

Przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania ochroną środowiska podczas realizacji inwestycji. Przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia spraw związanych z ochroną środowiska w branży budowlanej.

ADRESACI SZKOLENIA

-kierownicy budów
-kierownicy robót
-specjaliści ds.bhp
-kierownicy, specjaliści,koordynatorzy, ds.ochrony środowiska
-specjaliści ds.systemów zarządzania
-właściciele firm budowlanych
-inwestorzy

KORZYŚCI

Nabycie praktycznej wiedzy, opartej na przykładach w zakresie zarządzania ochroną środowiska na placu budowy, podczas realizacji inwestycji.

ZAKRES TEMATYCZNY

1.Gospodarowanie odpadami podczas realizacji inwestycji
2.Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi, karty charakterystyki
3.Powstawanie ścieków i sposoby ich zagospodarowania
4.Obowiązki w zakresie aspektów związanych z hałasem i wycinką drzew