SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zarządzanie projektem

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności korzystania z aplikacji do zarządzania projektami, przygotowania planów oraz monitorowania projektów łącznie z planowaniem i zarządzaniem czasem, kosztami, zadaniami i źródłami.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać zasady korzystania z aplikacji do zarządzania projektami.

KORZYŚCI

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolitym, uznawanym w całej Europie certyfikatem i jest popierany przez Radę Europy, rządy wielu państw i duże korporacje oraz firmy. Powstał z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Jest odpowiedni dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszukujących pracy, w każdym wieku – od 8 do 80 lat.
Umiejętności komputerowe mają coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia a ECDL jest rzetelnym świadectwem tych umiejętności.

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Narzędzia zarządzania projektami – kluczowe koncepcje
2. Tworzenie projektów – praca z projektami, tworzenie nowego projektu
3. Zadania – tworzenie zadań, harmonogram i zależności między zadaniami, ograniczenia oraz terminy ostateczne, uwagi, linki
4. Zasoby, koszty – zasoby, koszty
5. Monitorowanie projektu – ścieżka krytyczna, monitorowanie postępu, aktualizacja harmonogramu
6. Przygotowywanie raportów i wydruków – konfigurowanie, drukowanie