SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zarządzanie przez cele i KPI

CELE SZKOLENIA

1.    Zapoznanie się z problematyką zarządzania strategicznego oraz koncepcją zarządzania przez cele i KPI.
2.    Poznanie zasad i warunków skutecznego wdrożenia zarządzania przez cele i KPI.
3.    Poznanie korzyści płynących z wdrożenia zarządzania przez cele i KPI oraz jego ograniczeń.
4.    Poznanie KPI, zarówno w obszarze finansowym, jak i pozafinansowym.

ADRESACI SZKOLENIA

Kadry zarządzającej wyższego szczebla, właścicieli spółek i członków rad nadzorczych, kadry zarządzająca średniego szczebla i pracowników uczestniczących w budowie i wdrażaniu strategii firmy, pracowników działów kontrolingu, pracowników działów strategii, pracowników działów finansowych.

KORZYŚCI

1.    Nabycie umiejętności wdrożenia zarządzania przez cele i KPI i dzięki niemu zwiększenie efektywności zarządzania oraz poprawienie wyników finansowych firmy.
2.    Zdobycie umiejętności z zakresu poprawnego formułowania celów oraz dokonywania trafnego wyboru KPI, ich pomiaru i interpretacji.

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Wprowadzenie
a. cele w przedsiębiorstwie a budowanie jego wartości
b. cele a strategia firmy
c. korzyści zarządzania przez cele i KPI
2. Budowa systemu zarządzania przez cele i KPI
a. podstawowe zasady efektywnego wdrożenia systemu zarządzania przez cele i KPI
b. podstawowe funkcje systemu
c. fazy budowy systemu
d. rodzaje celów i ich powiązanie ze strategią firmy
e. poprawne formułowanie celów
f. cele a zadania/działania
g. cele a mierniki (KPI)
h. źródła danych KPI
i. rodzaje KPI
j. przykład specyficznych KPI branżowych
k. tworzenie kart celów i KPI na poszczególnych poziomach zarządzania – powiązania pomiędzy celami i KPI na różnych poziomach zarządzania
3. Powiązanie zarządzania przez cele i KPI z systemem motywacyjnym
a. pojęcie motywacji
b. motywacja finansowa i tworzenie kart premii
c. motywacja pozafinansowa
d. motywacja a komunikacja i zaufanie
4. Monitoring realizacji celów
a. przeglądy okresowe
b. rozmowy okresowe