SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

E-Learning | Zarządzanie przez wartości

CELE SZKOLENIA

Zapoznanie z efektywnym narzędziem zarządzania organizacją – Zarządzaniem przez Wartości (ZPW), które wpływa na postawy wszystkich pracowników, niezależnie od szczebla hierarchii, jaki zajmują w organizacji.

ADRESACI SZKOLENIA

Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, właściciele firm, specjaliści ds. strategii i rozwoju, zespoły pracownicze powołane do wypracowania wartości dla firmy, osoby zainteresowane innowacyjnym podejściem do zarządzania firmą.

KORZYŚCI

Zapoznanie z efektywnym narzędziem zarządzania organizacją – Zarządzaniem przez Wartości (ZPW), które wpływa na postawy wszystkich pracowników, niezależnie od szczebla hierarchii, jaki zajmują w organizacji.

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Definicja zarządzania przez wartości

 • Wartości w życiu człowieka i przedsiębiorstwa.
 • Zarządzanie przez wartości – definicja.
 • Fundamenty Zarządzania przez Wartości.
 • Narzędzia Zarządzania przez Wartości.

2. Proces wdrażania Zarządzania przez Wartości w przedsiębiorstwie

 • Identyfikacja wizji/ misji/ celów i wartości przedsiębiorstwa.
 • Rozpowszechnianie misji i wartości wśród pracowników przedsiębiorstwa.
 • Dostosowanie bieżącej działalności do misji i wartości przedsiębiorstwa.

3. Rola menedżera we wdrażaniu Zarządzania przez Wartości

 • Zadania menedżera we wdrażaniu ZPW związane z codzienną praktyką.
 • Cechy jakie powinien posiadać menedżer powołany do wdrażania Zarządzania przez Wartości.

4. Znaczenie komunikacji interpersonalnej w Zarządzaniu przez Wartości

 • Kształtowanie postaw pracowników wobec zmiany dotyczącej wdrażania Zarządzania przez Wartości poprzez komunikację interpersonalną.
 • Użyteczne techniki w komunikowaniu zmiany.

Poszczególne moduły mogą być realizowane jako pojedyncze szkolenia, bądź jako całość bloku tematycznego.