SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

CELE SZKOLENIA

• doskonalenie umiejętności niezbędnych do właściwej koordynacji i współdziałania 
w sytuacjach kryzysowych,
• weryfikacja procedur/instrukcji w planie zarządzania kryzysowego w warunkach zewnętrznego oraz wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych,
• doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie opracowywania propozycji działań w zaistniałej sytuacji kryzysowej,
• wypracowanie dobrych praktyk działania w przedsiębiorstwie.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla osób:
• odpowiedzialnych się zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie,
• zajmujących się tematyką bezpieczeństwa informacji,
• wchodzących w skład Zespołu Zarządzania Kryzysowego przedsiębiorstwa,
• zainteresowanych tematyką zarządzaniem bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie.

KORZYŚCI

Zajęcia odbywać się będą w formie teoretycznej (wykład) oraz praktycznej (warsztaty). Uczestnik szkolenia będzie miał okazję rozwinąć oraz zaktualizować wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie, a także wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce – rozwiązując problemy występujące podczas sytuacji kryzysowej.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie gry decyzyjnej z wykorzystaniem aplikacji komputerowej, która pozwoli uczestnikom rozwinąć umiejętności reagowania na sytuacje kryzysowe w warunkach braku czasu i chaosu informacyjnego typowego dla rzeczywistych zdarzeń. Korzyściami płynącymi z warsztatów wprowadzonych w tej formie są, przede wszystkim: doskonalenie pracy zespołowej oraz wypracowywanie gotowych procedur reagowania na sytuacje kryzysowe.

Zajęcia zostaną zrealizowane przez specjalistów praktyków ds. zarządzania kryzysowego funkcjonujących w systemie zarządzania kryzysowego.

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Kryzys czy incydent?
– rozpoznanie kryzysu
– kryzys nagły
– kryzys długotrwały
– kiedy powołać zespół kryzysowy

2. Przepisy, normy, dobre praktyki
– w wybranych krajach UE
– w Polsce

3. Cykl PDCA 
– działania prewencyjne (zaplanuj, zastosuj, wykonaj, sprawdź)
– analiza ryzyka
– budowanie scenariuszy kryzysowych

4. Zarządzanie zespołem w kryzysie
– struktura organizacyjna a działania
– modele zarządzania kryzysowego
– funkcje członków zespołu kryzysowego

5. Komunikacja w kryzysie
– strategia PR/wizerunek na zewnątrz
– rodzaje komunikatów i ich treść w zależności od grupy docelowej

6. Symulacja zagrożeń/gra decyzyjna