SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

E-Learning | Zarządzanie wynagrodzeniami

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie informacji dotyczących ustalania siatki płac i podwyżek, pokazanie przykładów ustalania kryteriów naliczania wynagrodzeń zmiennych oraz omówienie dobrych praktyk dotyczących świadczeń pozapłacowych.

ADRESACI SZKOLENIA

Dyrektorzy personalni, specjaliści ds. personalnych i wynagrodzeń, menedżerowie uczestniczący w „rozliczaniu” wynagrodzeń swoich podwładnych oraz uczestniczący w tworzeniu systemów wynagrodzeń.

KORZYŚCI

Uzyskanie informacji dotyczących ustalania siatki płac i podwyżek, pokazanie przykładów ustalania kryteriów naliczania wynagrodzeń zmiennych oraz omówienie dobrych praktyk dotyczących świadczeń pozapłacowych.

ZAKRES TEMATYCZNY

  • Pojęcia statystyczne w zakresie polityki wynagradzania.
  • Wynagrodzenia zasadnicze – siatki płac.
  • Podwyżki.
  • Wynagrodzenia zmienne.
  • Kryteria naliczania wynagrodzeń zmiennych.
  • Dystrybucja ocen efektywności przy ustalaniu wynagrodzeń zmiennych.
  • Świadczenia pozapłacowe.