SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zarządzanie zasobami ludzkimi

CELE SZKOLENIA

Przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o sprawdzone rozwiązania i najnowsze trendy rynkowe.

ADRESACI SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA dedykowany pracownikom działów personalnych i zarządzania zasobami ludzkimi (HR), menedżerom, właścicielom firm, wszystkim osobom, które planują realizować się zawodowo w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Dla osób z doświadczeniem i bez doświadczenia.

KORZYŚCI

– nabycie i uzupełnienie wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w oparciu o sprawdzone rozwiązania i najnowsze trendy rynkowe;
– poznanie metodologii tworzenia narzędzi w ZZL uzupełnione o gotowe przykłady, np. arkusze ocen, opisy stanowisk etc.;
– przygotowanie do realizowania kluczowych miękkich funkcji personalnych;
– rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy specjalisty lub menedżera HR, np. przeprowadzanie trudnych rozmów z pracownikami.

ZAKRES TEMATYCZNY

I – Podstawowe pojęcia

1. Cele i strategie Zarządzania Zasobami Ludzkimi

2. Zmiana wizerunku Działu Personalnego – od specjalizacji do partnerstwa

strategicznego

3. Główne zadania ZZL – pozyskanie, utrzymanie i rozwój pracowników

 

II Pozyskiwanie pracowników

 

1. Opisy stanowisk

_ Cele tworzenia opisów stanowisk

_ Zasady tworzenia opisów stanowisk – co składa się na opis stanowiska?

_ Zarządzanie przez kompetencje a opisy stanowisk

_ Omówienie wybranych arkuszy opisów stanowisk

 

2. Rekrutacja

_ Rekrutacja wewnętrzna a zewnętrzna – wady i zalety; kiedy stosować

rekrutację wewnętrzną a kiedy zewnętrzną?

_ Zasady tworzenia ogłoszeń rekrutacyjnych

 

3. Metody selekcji

_ Analiza aplikacji

_ Wywiady selekcyjne: Rodzaje wywiadów: ustrukturalizowany, sytuacyjny, epizodyczny, kompetencyjny

_ Assessment center: dyskusja grupowa bez lidera, prezentacje i case study

_ Testy

 

III Utrzymanie i rozwój pracowników

 

1. Ocena pracownicza

_ Cele prowadzenia ocen pracowniczych

_ Przygotowanie systemu ocen pracowniczych (przygotowanie kadry

menedżerskiej, stworzenie formularzy, zaplanowanie terminów, komunikacja

do pracowników)

_ Tworzenie formularza oceny pracownika

_ Przygotowanie do poprowadzenia rozmowy oceniającej

 

2. Zarządzanie szkoleniami

_ Badanie potrzeb szkoleniowych – sposoby zbierania potrzeb

_ Budowanie planu szkoleniowego – cele szkoleniowe, cele budowania

całorocznego planu szkoleniowego

_ Szkolenia otwarte a zamknięte – wady i zalety

_ Badanie efektywności szkoleń – sposoby i cele badania efektywności szkoleń

 

IV Narzędzia wspomagające ZZL

 

1.   Ocena 360 – przedstawienie pojęcia i omówienie sytuacji stosowania narzędzia

 

2.   Plany sukcesji – cele budowania planu, omówienie sposobu budowania matrycy sukcesji

 

3.   Zarządzanie talentami – pojęcie talentu, pozyskiwanie i utrzymywanie utalentowanych pracowników