SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zarządzanie zespołem pracowniczym

CELE SZKOLENIA

• Doskonalenie umiejętności kierowania sobą i pracownikami;
• Usprawnienie organizacji pracy własnej i podległego zespołu;
• Doskonalenie umiejętności budowania efektywnego zespołu pracowników i rozwijania potencjału pracowniczego w organizacji;
• Zapoznanie z metodami skutecznej komunikacji interpersonalnej niezbędnej w codziennej pracy menedżera i jego pracowników;
• Doskonalenie umiejętności delegowania zadań i ich egzekwowania; Rozwijanie umiejętności motywowania podległego zespołu i zapobiegania wypaleniu zawodowemu
 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do menadżerów zainteresowanych rozwijaniem własnych kompetencji w zakresie kierowania zespołem. Szkolenie to ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do budowania efektywnych zespołów i zarządzania nimi.

KORZYŚCI

• nabycie niezbędnych umiejętności związanych z budowaniem i zarządzaniem zespołem
• kompleksowe i wszechstronne podejście do codziennego zarządzania personelem na produkcji
• zastosowanie narzędzi gwarantujących odpowiednią „jakość” zarządzania, a co za tym idzie, osiąganie wyznaczonych celów : ilościowych, jakościowych, kosztowych, itp.
• zwrócenie uwagi na kluczowe punkty zapewniające wysoką motywację członków zespołu
 

ZAKRES TEMATYCZNY

W programie szkolenia m.in.:

 • Wprowadzenie do zagadnienia zarządzania. Kierowanie zespołem pracowników
 • Komunikacja w organizacji

  • trudne rozmowy – typy i cele
  • konstruktywna krytyka
 • Motywowanie w zarządzaniu

  • co motywuje ludzi w organizacji
  • pozapłacowe środki i zasady pobudzania motywacji
 • Delegowanie uprawnień i powierzanie zadań

  • zasady delegowania zadań
  • motywująca funkcja delegowania