SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zasady delegowania pracowników i osób prowadzących działalność poza granice kraju.

CELE SZKOLENIA

Nabycie i aktualizacja wiedzy dotycząca zasad delegowania pracowników i osób prowadzących działalność poza 
granice Polski

ADRESACI SZKOLENIA

Pracownicy działów księgowych i działów kadr.

KORZYŚCI

Nabycie i aktualizacja wiedzy dotycząca zasad delegowania pracowników i osób prowadzących działalność poza 
granice Polski

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Międzynarodowe regulacje prawne w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
2. Podstawowe zasady decydujące o podleganiu ustawodawstwu właściwemu w zakresie zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.
3. Umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznych.
4. Podstawowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę poza granicami Polski.
5. Delegowanie pracowników/obywateli państw trzecich np. Ukraińców do państw członkowskich UE.
6. Zasady ubiegania się o zaświadczenie A1  oraz kartę EKUZ w związku z aktywnością zawodową poza granicami Polski.