SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zasady i sposoby ograniczania narażenia na hałas w miejscu pracy.

CELE SZKOLENIA

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu BHP

ADRESACI SZKOLENIA

pracodawcy, pracownicy

KORZYŚCI

aktualizacja oraz  uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu przepisów BHP związanych z wykonywana pracą

ZAKRES TEMATYCZNY

a.       Negatywne skutki zdrowotne narażenia człowieka na hałas

b.      Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na hałas

c.       Działania ograniczające lub zmniejszające ryzyko

d.      Ograniczanie hałasu u źródła

e.      Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

f.        Kontrola narażenia na hałas

g.       Studium przypadku : Pneumatyczny młot udarowy