SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zasady poprawnego opracowania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z elementami rozliczania projektu z wykorzystaniem systemu SL 2014.

CELE SZKOLENIA

przygotowanie do skutecznego pozyskiwania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

ADRESACI SZKOLENIA

osoby składające wnioski w ramach RPOWP

KORZYŚCI

poszerzenie oraz aktualizacja wiedzy na temat składania wniosków w ramach RPOWP na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Jak prawidłowo opracować wniosek o płatność EFS?
•    Zasady popranego opracowania wniosku o płatność w ramach projektów zintegrowanych
•    Omówienie formularza wniosku o płatność

2. Jak prawidłowo opracować wniosek o płatność EFRR?
•    Zasady popranego opracowania wniosku o płatność w ramach projektów zintegrowanych
•    Omówienie formularza wniosku o płatność
•    Omówienie formularza wniosku o płatność

3. Warsztat – praca na formularzu w grupach.   

4. System SL2014
•    Rola i funkcje systemu SL2014
•    Praca w systemie Sl2014
•    Podsumowanie szkolenia