SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zasady poprawnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – dokumentowanie wydatków, kwalifikowalność wydatków, obowiązki informacyjno – promocyjne.

CELE SZKOLENIA

przygotowanie do skutecznego pozyskiwania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

ADRESACI SZKOLENIA

osoby składające wnioski w ramach RPOWP

KORZYŚCI

poszerzenie oraz aktualizacja wiedzy na temat składania wniosków w ramach RPOWP na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Jak prawidłowo realizować projekt?
•    Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie
•    Jak wprowadzać zmiany w projekcie ?
•    Najczęściej spotykane błędy w projekcie
•    Warsztat –  przykłady popełnianych błędów

2. Kwalifikowalność wydatków w projektach zintegrowanych
•    Kwalifikowalność wydatków – w ramach EFS
•    Kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR
•    Udzielanie zamówień w ramach projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami
•    Warsztat – utrzymanie i utrata kwalifikowalności wydatku
•    Dokumentowanie wydatków – a utrzymanie kwalifikowalności
•    Opisy dokumentów księgowych
•    Obowiązki informacyjno-promocyjne w projekcie zintegrowanym
•    Podsumowanie szkolenia