SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, oraz zmiany w 2015r. w ubezpieczeniach społecznych.

CELE SZKOLENIA

Aktualizacja wiedzy i umiejętności z zasad wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, oraz zmian w 2015r. w ubezpieczeniach społecznych.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie rekomendowane jest zwłaszcza dla pracowników zajmujących się sprawami kadrowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

KORZYŚCI

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, oraz poznają zmiany w 2015r. w ubezpieczeniach społecznych.

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Formularze ubezpieczeniowe.
– podział dokumentów
– cechy wspólne i różnice
2. Zasady wypełniania dokumentów zgłoszeniowych.
3. Zasady wypełniania dokumentów rozliczeniowych.
4. Zasady wypełniania dokumentów ZUS ZSWA, ZUS IWA, informacji
miesięcznej/rocznej.
5. Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek i
ubezpieczonego.
6. Korygowanie dokumentów rozliczeniowych płatnika składek i
ubezpieczonego.
7. Korygowanie dokumentów ZUS ZSWA, ZUS IWA, informacji
miesięcznej/rocznej.
8. Zmiany dla płatników składek od 1 stycznia 2015r.
9. Zmiany w zasadach ubezpieczeń członków rad nadzorczych od 1
stycznia 2015r