SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie poza granice RP

CELE SZKOLENIA

Nabycie praktycznych umiejętności dotyczących zatrudniania cudzoziemców i delegowanie poza granicę RP.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie rekomendowane jest zwłaszcza dla Kadr Zarządzających, Pracowników Działów Kadr oraz Księgowości.

KORZYŚCI

Umiejętność zgodnego z prawem zatrudniania cudzoziemców i delegowania poza granice kraju

ZAKRES TEMATYCZNY

Zatrudnianie i objęcie opodatkowaniem oraz ubezpieczeniem społecznym cudzoziemców, oraz delegowanie na teren Unii Europejskiej.
 

Program:

1. Cudzoziemiec – definicja wedle ustawy o cudzoziemcach oraz wedle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna – regulacje międzynarodowe.
3. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce.
4. Zatrudnienie cudzoziemców za granicą, oraz zatrudnianie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terenie Unii Europejskiej.
5. Podatek dochodowy.
6. Ubezpieczenia społeczne.
– Rewolucyjne zmiany od 1 maja 2010 r w zakresie oddelegowania na terytorium Unii Europejskiej i terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Omówienie najważniejszych zmian przy porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami.
7. Ubezpieczenie zdrowotne.