SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zatrudnianie pracobiorców

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie z różnymi formami zatrudnienia i nabycie przez uczestników umiejętności wyboru optymalnej dla przedsiębiorcy i pracobiorcy formy zatrudnienia. Słuchacze zapoznają się z procesem rekrutacji i obowiązkową dokumentacją zatrudnienia.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się rekrutacją i zatrudnieniem, rozpoczynających pracę na stanowiskach specjalistów ds. kadr a także osób, które chcą poszerzać wiedzę ogólną w obszarze prawa pracy.

KORZYŚCI

Wybór optymalnej dla pracobiorcy i zatrudniającego formy zatrudnienia jest jednym z trudniejszych procesów w dziale kadr. Szkolenie pozwoli na bezbłędne podejmowanie decyzji i prawidłowe stosowanie przepisów prawa przy nawiązywaniu stosunków pracy oraz zatrudnianiu na podstawie Kodeksu cywilnego.

ZAKRES TEMATYCZNY

REKRUTACJA

 •     proces rekrutacji i selekcji
 •     ochrona danych osobowych
 •     profil kandydata, opis stanowiska i wymagania
 •     poszukiwanie kandydata – wykorzystanie różnych źródeł
 •     współpraca z agencjami rekrutacyjnymi, agencjami pracy tymczasowej i in.
 •     komunikacja w procesie rekrutacyjnym
 •     rozmowy kwalifikacyjne, testy psychologiczne

STOSUNEK PRACY I UMOWY PRAWA CYWILNEGO

 •     cechy umowy o pracę i umów cywilnoprawnych
 •     wybór formy zatrudnienia
 •     nawiązanie stosunku pracy – wymagania formalne
 •     rodzaje umów o pracę
 •     warunki wykonywania pracy poza zakładem pracy – telepraca
 •     zatrudnienie młodocianego
 •     inne rodzaje stosunku pracy

ZATRUDNIENIE – OBOWIĄZKI NA STARCIE

 •     wstępne badania lekarskie i szkolenia
 •     dokumentacja zatrudnienia; akta osobowe
 •     zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych
 •     obowiązki wobec innych niż pracownicy osób świadczących pracę
 •     archiwizacja dokumentacji pracowniczej