SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zatrudnianie pracowników tymczasowych oraz inne formy tzw. „zatrudnienia zewnętrznego” – korzyści i ryzyka dla pracodawcy w świetle znowelizowanych przepisów.

CELE SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami zatrudniania pracowników tymczasowych. Omówione zostaną m.in. szczegółowe obowiązki i uprawnienia poszczególnych podmiotów pracy tymczasowej, prawidłowe konstruowanie umów dotyczących pracy tymczasowej (umowa z pracownikiem tymczasowym i pracodawcą użytkownikiem) oraz udzielania urlopów pracownikom tymczasowym oraz inne kwestie, istotne z punktu widzenia osób pracujących w tej branży.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się prowadzeniem spraw pracowniczych oraz osób korzystających z tzw. „personelu zewnętrznego”, a także osób, które chcą poszerzać wiedzę ogólną w obszarze znowelizowanych przepisów.

KORZYŚCI

Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych, ograniczeń prawnych oraz innych zmian wynikających z nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Różne formy korzystania z tzw. „personelu  zewnętrznego”
• pracownicy tymczasowi – umowa z Agencją Pracy Tymczasowej
• umowy o świadczenie usług przez pracowników innej firmy na terenie podmiotu zlecającego – jak ograniczyć ryzyko ustalenia stosunku pracy ze zlecającym i ryzyko „obejścia przepisów” o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.  
• „samozatrudnienie”- jak wyeliminować ryzyko   ustalenia stosunku pracy
 
2. Ograniczenia prawne w zatrudnianiu pracowników od 1 czerwca 2017 oraz inne zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych  
• nowe zasady stosowania i liczenia limitów ograniczających okres stosowania pracy tymczasowej u pracodawcy użytkownika, – uwaga na przepisy przejściowe,
• nowe ograniczenia w zakresie dopuszczalności  stosowania pracy tymczasowej
• poszerzony  zakres zastosowania przepisów pracowniczych do „pracowników tymczasowych”  na kontaktach cywilnoprawnych.
• nowe obowiązki pracodawcy użytkownika i agencji pracy tymczasowej
• zmiany w zakresie wynagrodzenia urlopowego i  ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego
• przedłużanie umów o pracę do dnia porodu również w pracy tymczasowej
• zmiany w zakresie świadectw pracy dla pracowników tymczasowych
• nowe uprawnienia kontrolne i sankcyjne Państwowej Inspekcji Pracy
• nowe uprawnienia  kontrolne dla marszałków województw – odprowadzanie składek na ZUS przez APT
• nowe zasady odpowiedzialności  z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

3. Jak prawidłowo sporządzać umowę o  kierowanie pracowników tymczasowych i zabezpieczyć interesy  pracodawcy użytkownika ?
• właściwy podział zadań pomiędzy agencją, a pracodawcą użytkownikiem,
• ograniczenie ryzyka zarzutów dyskryminacji,
• ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy użytkownika
• bezpieczne zasady rozliczeń z APT,
• inne aspekty zabezpieczenia interesów pracodawcy użytkownika.