Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zatrudnienie personelu i rozliczanie wydatków osobowych z uwzględnieniem systemu SL w projektach współfinansowanych z EFS

CELE SZKOLENIA

przygotowanie do skutecznego pozyskiwania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

ADRESACI SZKOLENIA

osoby składające wnioski w ramach RPOWP

KORZYŚCI

poszerzenie oraz aktualizacja wiedzy na temat składania wniosków w ramach RPOWP na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY

1.    Definicje personelu projektu,
2.    Zatrudnianie personelu
3.    Baza personelu
4.    Przesyłanie informacji o personelu projektu

5.     Czas pracy
6.    Przesyłanie informacji o czasie pracy
7.    Wydatki niekwalifikowane,
8.    Dokumenty i ewidencje dotyczące wynagrodzeń,
9.    Koszty podróży personelu,

10.    Rodzaje umów dot. świadczenia pracy,
11.    Zasady kwalifikowania wynagrodzeń personelu,
12.    Zatrudnianie osób w projekcie a PZP i Zasada konkurencyjności,

13.    Baza Personelu w systemie teleinformatycznym SL2014,
14.    Dokumentowanie wydatków związanych z angażowaniem personelu
– Stosunek pracy
– Osoby samozatrudnione
15.    Personel w projektach partnerskich