SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zmiany w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie bardzo ważnych zmian wynikających nowej ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi dotyczących obowiązków przedsiębiorców związanych z wprowadzaniem na rynek opakowań i produktów w opakowaniach. Szkolenie dotyczy również obowiązków wynikających z wprowadzania na rynek niektórych produktów np.: olejów smarowych, opon, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

ADRESACI SZKOLENIA

Producenci, eksporterzy, importerzy opakowań. Wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach (producenci, importerzy i eksporterzy produktów w opakowaniach, sieci handlowe). Producenci i przedsiębiorcy wprowadzający na rynek niektóre produkty np. oleje smarowe, opony, sprzęt elektryczny i elektronicznego oraz baterii i akumulatory. Organizacje odzysku. Przedsiębiorstwa prowadzące odzysk i recykling.

KORZYŚCI

Wiedza z zakresu obowiązków wynikających z nowej ustawy. Praktyka w gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi w przedsiębiorstwie.Wyjaśnienia wątpliwości uczestników i dyskusja.

ZAKRES TEMATYCZNY

Omówienie obowiązków przedsiębiorców dotyczących opakowań, odpadów opakowaniowych oraz produktów w opakowaniach i niektórych produktów. Zmiany od roku 2014 zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Realizacja obowiązku rejestracji w BDO, sprawozdawczość i ewidencji. Sankcje karne.