Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zmiany w prawie pracy

CELE SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapoznanie pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników służb kadrowych ze zmianami w przepisach prawa pracy. Omówienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego.

ADRESACI SZKOLENIA

Kierowane jest do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników organizujących pracę, pracowników działów kadr oraz innych osób zainteresowanych zmianami w prawie pracy.

KORZYŚCI

Zdobycie praktycznych umiejętności:
· Poznanie uregulowań prawnych, które weszły w życie w 2017 roku.
· Doskonalenie umiejętności stosowania zasad wspomnianych regulacji w praktyce
· Poszerzenie wiedzy o aktualne orzecznictwo sądowe, praktykę i interpretacje organów kontroli

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe, a wykładowcy udzielą wyczerpujących odpowiedzi na indywidualne pytania.

ZAKRES TEMATYCZNY

1.      Umowy zlecenia i umowy o dzieło w 2017 roku;

a)     kogo dotyczy nowelizacja;

b)     stawka minimalna przy umowach zlecenia i umowach oświadczenie usług;

c)     zasady ustalania sposobu potwierdzania godzin wykonywanie czynności;

d)     przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji związanej z ewidencją przepracowanych godzin;

e)     ustalania terminu płatności za umowy zlecenia i umowy o świadczeniu usług;

f)      omówienie zagrożeń w zawieraniu umów zlecenia i umów o dzieło.

2.      Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku. 

3.      Zmiana wieku emerytalnego i jej wpływ na zakres ochrony przed wypowiedzeniem;

4.      Nowe („stare”) zasady wydawania świadectw pracy.

a)     omówienie nowych zasad wydawania świadectw pracy, w tym przepisów przejściowych dotyczących umów terminowych trwających w dniu wejścia w życie ustawy;

b)      omówienie nowego wzoru świadectwa pracy. 

5.      Zmiany w zakresie obowiązku tworzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania od 2017 roku.

6.      Zmiany terminów odwołania do sądu od wypowiedzenia i „dyscyplinarki”.

7.      Zmiany w zakresie zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej;

8.      Przypomnienie najważniejszych zamian w prawie pracy w 2016 roku.

a)     zawieranie i wypowiadanie umów na czas określony;
b)    
najważniejsze zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem;
c)    
zmiany w zakresie potrąceń z wynagrodzenia;
d)    
elektroniczne zwolnienia lekarskie;
e)    
zmiany w zakresie oskładkowania umów zlecenia (podstawowe elementy);
f)     
potwierdzenie na piśmie warunków umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy.