SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zmiany w prawie pracy w 2016 roku

CELE SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapoznanie pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników służb kadrowych ze zmianami w przepisach prawa pracy. Omówienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego.

ADRESACI SZKOLENIA

Kierowane jest do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników organizujących pracę, pracowników działów kadr oraz innych osób zainteresowanych zmianami w prawie pracy.

KORZYŚCI

Zdobycie praktycznych umiejętności:
· Poznanie uregulowań prawnych, które weszły w życie w 2016 roku.
· Doskonalenie umiejętności stosowania zasad wspomnianych regulacji w praktyce
· Poszerzenie wiedzy o aktualne orzecznictwo sądowe, praktykę i interpretacje organów kontroli

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe, a wykładowcy udzielą wyczerpujących odpowiedzi na indywidualne pytania.

ZAKRES TEMATYCZNY

I.    Nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie umów terminowych
·    Rodzaje umów o pracę po nowelizacji.
·    Dopuszczalność ponownego zawarcia umowy na okres próbny.
·    Co dalej z umową na czas wykonywania określonej pracy?
·    Czy nadal będzie funkcjonowała umowa na czas zastępstwa?
·    Umowa na czas określony – limity ilościowe i czasowe.
·    Konsekwencje dla pracodawców za naruszenia nowych limitów.
·    Kodeksowe wyjątki od limitów zawierania umów na czas określony.
·    Szczegółowe, praktyczne omówienie skomplikowanych przepisów przejściowych.
·    Jak traktować umowy na czas określony trwające w dniu 22 lutego 2016 roku (w dniu wejścia w życie przepisów nowelizacji).
·    Kształtowanie polityki zatrudnienia w zakresie umów terminowych z praktycznym zastosowaniem przepisów przejściowych.
·    Nowe, dłuższe okresy wypowiedzenia umów terminowych.
·    Dopuszczalność skrócenia okresów wypowiedzenia umów na czas określony.
·    Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – pracodawcy doczekali się podstawy prawnej.  
·    Praktyczna procedura przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy.
·    Wpływ nowelizacji na treść innych dokumentów kadrowych.
·    Wyższe odszkodowania w razie rozwiązania umowy na czas określony z naruszeniem przepisów.

II.    Nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem.

·    Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do urlopów związanych z rodzicielstwem.
·    Zniesienie dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
·    Wyższe wymiary urlopu rodzicielskiego.
·    Nowe zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego (większa elastyczność dla pracowników).  
·    Wydłużenie terminów składania wniosków o urlopy związane z rodzicielstwem.
·    Nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego.
·    Zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem – dni albo godziny.
·    Zmiany w urlopach wychowawczych.