Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

ZMIANY w przepisach BHP w 2019 r. – konwersatorium w zakresie wdrożenia tych zmian w zakładzie pracy oraz wynikających z tego metod pracy pracowników służby BHP.

CELE SZKOLENIA

Celem jest zaktualizowanie wiedzy w zakresie zmian w przepisach BHP w 2019r

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone dla osób wykonujących zadania służby bhp na podstawie skierowania przez pracodawcę lub indywidualne zgłoszenie uczestnictwa przez osobę wykonującą zadania służby bhp.

KORZYŚCI

Zaktualizowanie wiedzy w zakresie zmian w przepisach BHP w 2019r

ZAKRES TEMATYCZNY

  1. Praktyczne aspekty zatrudniania obcokrajowców w kontekście obowiązków dotyczących bhp. (bez omawiania prawa pracy w odniesieniu do tego problemu).
  2. Zasady organizacji pracy pracowników narażonych na działanie pyłów drewna w związku ze zmianami w przepisach o NDS, w tym zabezpieczenie przed wybuchem pyłów;
  3. Organizowanie transportu zmechanizowanego z użyciem wózków jezdniowych podnośnikowych (zmiany w przepisach i wynikające stąd zadania służby BHP).
  4. Praktyczne aspekty organizowania oceny ryzyka zawodowego dla niebezpiecznych substancji chemicznych i wynikające z oceny ryzyka problemy organizacyjne dotyczące działań profilaktycznych (Środki ochrony zbiorowej i Środki Ochrony Indywidualnej);
  5. Zmiany w przepisach BHP. (transport ręczny, ochrona pracy kobiet)