SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zmiany w przepisach o czasie pracy- skutki dla pracodawców

CELE SZKOLENIA

1) zdobycie wiedzy o planowanych zmianach w przepisach Kodeksu Pracy w zakresie czasu pracy,
2) zwiększenie efektywności w zarządzaniu kadrą podległych pracowników w zakresie optymalizacji czasu pracy,
3) uświadomienie kadrze kierowniczej istoty i odpowiedzialności za poprawne rozliczanie czasu pracy.

ADRESACI SZKOLENIA

kadra kierownicza, pracownicy działu kadr/płac

KORZYŚCI

1) uzyskanie praktycznych informacji w obszarze prawa pracy – czas pracy,
2) możliwość indywidualnych konsultacji na szkoleniu,
3) minimalizacja ryzyka odpowiedzialności wykroczeniowej.

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Zmiany w przepisach w zakresie czasu pracy obowiązujące od 2014 r.
2. W jaki sposób uwzględniać obowiązujące normy czasu pracy.
3. Planowanie czasu pracy w harmonogramach czasu pracy – w jaki sposób sprawdzić wymiar czasu pracy pracowników rozpoczynających lub kończących pracę w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego oraz obliczanie wymiaru na cały okres rozliczeniowy.
4. Zarządzanie pracownikami zmianowymi w tym najefektywniejsze systemy planowania zmian.
5. Powierzanie pracownikom pracy w niedziele, święta, dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy i inne dni wolne.
6. Godziny nadliczbowe.
7. Sytuacje szczególne (szkolenia, nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione).