SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zmiany w świadectwach pracy w 2017

CELE SZKOLENIA


Celem szkolenia jest praktyczne zaprezentowanie zagadnień związanych ze świadectwem pracy w zakresie wypełniania świadectwa pracy, terminu wystawienia, doręczenia pracownikowi oraz prostowania, uzupełniania a także tworzenia odpisu (duplikatu) świadectwa pracy. 

ADRESACI SZKOLENIA


Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach HR , działach kadr lub innych działach, które zajmują się lub będą zajmować wystawianiem świadectw pracy.

KORZYŚCI

Szkolenie ma na celu perfekcyjne przygotowania uczestników do pracy z dokumentem świadectwa pracy.

ZAKRES TEMATYCZNY

1.     Treść świadectwa pracy – omówienie każdego punktu świadectwa pracy, m.in.

        Prawidłowe określenie podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

        Szczególne podstawy rozwiązania stosunku pracy w świadectwie pracy (jaką podstawę wypisać w świadectwie, gdy pracownik po przejęciu zakładu pracy, rozwiąże umowę za tygodniowym uprzedzeniem)

        Informacje dotyczące urlopu wypoczynkowego w świadectwie pracy.

        Urlop bezpłatny w świadectwie pracy

        Urlop ojcowski w świadectwie pracy

        Informacje uzupełniające – co można a czego nie można wpisać.

2.     Termin wydania świadectwa pracy.

3.     Omówienie nowych zasad wystawiania świadectwa pracy.

4.     Doręczenie świadectwa pracy.

5.     Zasady sprostowania świadectwa pracy.

        Terminy

        Sposób

        Uznanie wniosku o sprostowanie w części

        Odrzucenie wniosku o sprostowanie

6.     Kiedy należy uzupełnić świadectwo pracy.

7.     Zasady wydawania odpisów (duplikatów)  świadectwa pracy.

8.     Śmierć pracownika a świadectwo pracy.

9.     Przejęcie zakładu pracy a świadectwa pracy.

10.  Kto jest uprawniony do podpisania świadectwa pracy.

11.  Zasady przechowywania świadectwa pracy.