SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zmiany w VAT na 2017 r.

CELE SZKOLENIA

zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi VAT

ADRESACI SZKOLENIA

Doradcy podatkowi, pracownicy biur rachunkowych, osoby zajmujące się prowadzeniem spraw z zakresu rozliczenia podatku VAT.

KORZYŚCI

Zgłębione zostaną zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 stycznia 2017r. W trakcie szkolenia będą przytoczone odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

ZAKRES TEMATYCZNY

 

 1. Przedłużenie obowiązywania podwyższonej stawki VAT na kolejne 2 lata,
 2. Zmiany w zakresie deklaracji VAT i informacji podsumowujących
 3. Likwidacja możliwości rozliczeń kwartalnych dla podatników innych niż mały podatnik
 4. Sankcja w  VAT
 5. Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych
 6. Nowe warunki i zasady zwrotu podatku w terminie 25 dni
 7. Odpowiedzialność pełnomocnika za zaległości zarejestrowanego podatnika
 8. Wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT
 9. Nowe towary objęte odwrotnym obciążeniem i solidarną odpowiedzialnością
 10. Zmiany w ustawie Kodeks Karny – skarbowy za nieprawidłowości w VAT oraz zmiany w Ordynacji podatkowej – zmiana od 01 stycznia 2017 r..
 11. Uchwała NSA z dnia 24 października 2016 r., sygn. akt I FPS 3/16
 12. Zmiana Kodeksu Karnego – zaostrzenie kar za przestępstwa w VAT – zmiana od 01 marca 2017r.
 13. Projektowane zmiany rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące – przesyłanie paragonów on-line do organów podatkowych
 14. Odliczanie częściowe VAT – sposoby określenia proporcji „prewspółczynnika”.
 15. Odliczanie częściowe VAT – współczynnik proporcji.
 16. Roczna korekta podatku naliczonego.
 17. Pojazdy samochodowe – odliczanie VAT, orzecznictwo sądów administracyjnych.