SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

E-Learning | Znaczenie komunikacji interpersonalnej w Zarządzaniu przez Wartości

CELE SZKOLENIA

Przedstawienie technik komunikacji użytecznych we wprowadzaniu zarządzania przez wartości.

ADRESACI SZKOLENIA

Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, właściciele firm, specjaliści ds. strategii i rozwoju, zespoły pracownicze powołane do wypracowania wartości dla firmy, osoby zainteresowane nowatorskim podejściem do zarządzania firmą.

KORZYŚCI

Poznanie technik komunikacji użytecznych we wprowadzaniu zarządzania przez wartości.

ZAKRES TEMATYCZNY

  • Kształtowanie postaw pracowników wobec zmiany dotyczącej wdrażania Zarządzania przez Wartości poprzez komunikację interpersonalną.
  • Użyteczne techniki w komunikowaniu zmiany.