SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zostań specjalistą od Screeningu – procedura oceny oddziaływania na środowisko

CELE SZKOLENIA


Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami prawnymi Polski i Unii Europejskiej oraz innymi z obszaru prowadzenia procedury oddziaływania na środowisko

ADRESACI SZKOLENIA


Kadra kierownicza oraz pracownicy przedsiębiorstw i służb bhp, właściciele mikro i przedsiębiorcy zainteresowani nabyciem umiejętności w obszarze identyfikowania i prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko

KORZYŚCI


Zapoznanie się z szeroko pojętymi wymaganiami prawa ochrony środowiska i nabycie umiejętności stosowania ich w praktyce swojego przedsiębiorstwa

ZAKRES TEMATYCZNY

  1. prawo Unii Europejskiej oraz prawo polskie w zakresie OOŚ,
  2. praktyka prowadzenia OOŚ,
  3. zasady sporządzania raportów OOŚ.