SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zwolnienia grupowe i indywidualne – co nalezy wiedzieć aby skutecznie i zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem

CELE SZKOLENIA

Przekazanie wiedzy na temat skutecznego, bezkolizyjnego i najtańszego dla pracodawcy sposobu zmniejszenia zatrudnienia

ADRESACI SZKOLENIA

Pracownicy działów kadr i płac, osoby zarządzające przedsiębiorstwami oraz wszyscy zainteresowani tematyką zwolnień grupowych

KORZYŚCI

Omówienie najczęściej popełnianych błędów związanych ze zwolnieniami grupowymi oraz indywidualnymi.

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Zakres podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
 2. Zakres podmiotów, których ustawa o zwolnieniach grupowych nie dotyczy.
 3. Obowiązek konsultacji z działającymi w zakładzie organizacjami związkowymi.
  Zawiadomienie właściwego urzędu pracy.
 4. Jak zawrzeć porozumienie w sprawie zwolnień.
 5. Zakres podmiotowy dopuszczalności wypowiedzenia stosunku pracy – czyli komu możemy wręczyć wypowiedzenie
 6. Terminy wypowiedzenia.
 7. Obowiązki pracodawcy w związku ze zwolnieniami grupowymi oraz inne obowiązki pracodawcy w związku ze zmianą stanu zatrudnienia.
 8. Zwolnienia indywidualne.
 9. Ponowne zatrudnianie pracowników.